Originálny pórobetón YTONG je klasikou medzi stavebnými materiálmi, ponúka vysoký štandard tepelnej izolácie, mimoriadnu stabilitu a odolnosť,

ľahkú manipuláciu a spracovanie, je nehorľavý a zaisťuje príjemnú vnútornú klímu. Okrem týchto vysokých funkčných vlastností charakterizuje pórobetón značky YTONG tiež ekologický prístup.

 

Pórobetónové tvárnice YTONG sa vyrábajú výhradne z prírodných surovín ako je piesok, vápno, cement a voda. Suroviny použité na výrobu tvoria veľkú časť zemskej kôry a sú vďaka tomu prakticky nevyčerpateľné, ich ťažba prebieha navyše spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

 

Najlepšia tepelná izolácia

Výnimočné tepelnoizolačné parametre YTONGU súvisia s jeho štruktúrou, zloženou z miliónov vzduchových pórov. Vzduch uzatvorený v póroch, ktorý nemá možnosť cirkulovať, je tým najlepším izolantom. Vďaka tomu má pórobetón rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti vo všetkých smeroch, redukuje výskyt tepelných mostov a znižuje tak prevádzkové náklady budovy.


Ideou pórobetónu YTONG je zlúčiť protichodné vlastnosti do harmonicky fungujúceho celku. Vďaka chemickej reakcii tak vzniká materiál s čo najväčšou pevnosťou a únosnosťou a zároveňmaximálnym vyľahčením, ktoré zaručuje čo najvyššiu tepelnoizolačnú schopnosť.


YTONG tak má najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti zo všetkých murovacích stavebných materiálov. V zime akumuluje teplo, v lete je v dome príjemný chládok. Dom z YTONGu je optimálne izolovaný i bez pridanej izolácie. Šetrí energiu, chráni životné prostredie, vytvára pohodu.


Tri cesty k úsporám energie podľa YTONGu:

Unknown ObjectPrečo je YTONG šetrný k životnému prostrediu?

Unknown ObjectK pórobetónu YTONG ponúkame tiež kompletný servis a poradenstvo v oblasti nízkoenergetického bývania, presvedčte sa sami, že YTONG je prírodný a šetrný stavebný materiál: 

100 % prírodný materiál

Pórobetón YTONG sa vyrába iba z prírodných surovín, ako je kremičitý piesok, vápno, cement a voda. Tieto suroviny tvoria zhruba 81 % zemskej kôry a sú teda prakticky nevyčerpateľné. Neobsahuje žiadne zložky, ktoré by negatívne ovplyvňovali zdravie pri užívaní domu, alebo životné prostredie, výroba je CO2 neutrálna.

Energeticky nenáročná výroba

Výroba tvárnic je veľmi šetrná, z jedného kubického metra prírodných surovín sa vyrobí päť kubických metrov tvárnic YTONG a v priebehu výroby sa spotrebuje niekoľkonásobne menej energie než pri iných porovnateľných materiáloch.

 

Energeticky nenáročná doprava

Vďaka špecifickej štruktúre je pórobetón ľahší než iné stavebné materiály. To sa premieta do energetických nárokov na dopravu, ktoré sú omnoho nižšie než pri tradičných masívnych materiáloch.

 

Plne recyklovateľný

Ďalším nezanedbateľným aspektom je minimálny odpad pri spracovaní a možnosť jeho spätného spracovania pri výrobe. I v prípade demolácie objektu z pórobetónu je materiál plne recyklovateľný.


 

Energeticky nenáročná prevádzka stavieb

Vďaka unikátnym tepelnoizolačným vlastnostiam pórobetónu ušetríte náklady na vykurovanie a navyše budete dlhodobo menej zaťažovať životné prostredie skleníkovými plynmi.

 

Unknown ObjectPrečo je YTONG správnou voľbou pre zdravé a príjemné bývanie?

Unknown ObjectTechnológia YTONG má špecifické vlastnosti, ktoré sú zárukou vášho zdravia a domácej pohody:


 

Vytvára optimálne vlhkostné prostredie

Pórobetón YTONG v spojení s odporúčanou sadrovou omietkou dokáže ovplyvniť vlhkosť vzduchu v interiéri. Vďaka špecifickej, difúzne otvorenej štruktúre, ktorú tvoria milióny pórov vzduchu, jednoducho absorbuje prebytočnú vlhkosť v interiéri a v prípade nezdravo vysušeného vzduchu ju opäť uvoľňuje.


 

Poskytuje tepelnú pohodu v priebehu celého roka

Kvalita vnútorného prostredia sa odvíja od tepelnej pohody interiéru, či už ide o chladné zimné mesiace alebo letné sparná. Zatiaľ čo vonkajšie zateplenie dokáže čeliť zimným mrazom, s letným prehrievaním už si neporadí. Pórobetón Ytong má ideálny pomer medzi tepelnou izoláciou a tepelnou akumuláciou, dosahuje tak vyššiu tepelnú izoláciu než iné murované prvky a zároveň dokáže čeliť letnému prehrievaniu.


 

Je absolútne hygienicky neškodný

Pórobetón YTONG tvoria na sto percent rýdze prírodniny. Vyrába sa zo zmesi kremičitého piesku, vápna a vody. Preto patrí medzi najčistejšie a hygienicky najpriaznivejšie materiály na použitie v bytových alebo občianskych stavbách. Prírodná báza je zárukou zdravotnej a hygienickej neškodnosti.

 

Unknown ObjectĽahkosť, pevnosť a mimoriadne izolačné vlastnosti

Unknown ObjectJednoplášť z YTONGU má výborné tepelnoizolačné vlastnosti


Pórobetón je materiál, ktorý v sebe spája protichodné vlastnosti, ktoré v súčasnosti limitujú prakticky všetky bežné stavebné materiály a ktoré vedú k odklonu od tradičných jednovrstvových obvodových stien. Pórobetón YTONG spája maximálnu pevnosť a únosnosť nosných konštrukcií domov a zároveň je vďaka uzatvoreným vzduchovým pórom maximálne vyľahčený a zaručuje vysoké tepelnoizolačné vlastnosti


 Neustály vývoj

YTONG je stále ľahší a napriek tomu pevný


Zvyšujúca sa obľuba pórobetónu YTONG je daná najmä tým, že dokáže efektívne prepojiť uvedené nároky, a to i napriek pomerne rýchlemu zvyšovaniu požiadaviek na tepelnú izoláciu stien. Technológovia po celej Európe tento materiál priebežne zdokonaľujú a postupne stále zvyšujú jeho izolačné schopnosti pri zachovaní potrebnej pevnosti. YTONG má i do budúcnosti stále dostatočnú rezervu, ktorá umožní zachovanie jednovrstvového murovania i pri ďalšom sprísnení tepelno-technických nárokov.

Základnou charakteristikou YTONGu je mimoriadna mechanická pevnosť pri malej objemovej hmotnosti. Vďaka homogénnej štruktúre má vo všetkých smeroch vynikajúce vlastnosti a funkčne tak prevyšuje bežné stavebné materiály.